ClickCease
Niet-parkeren bord

Niet-parkeren bord

Het begrijpen van de vele verkeersborden op de weg is belangrijk als je wilt slagen voor je CBR auto- bromfiets- of motor theorie-examen. Daarom moet je een hoop verkeersborden leren tijdens de auto theorie leren. Door velen wordt het theorie-examen nog wel eens onderschat. Veel jongeren denken het theorie-examen wel even te halen. Vaak komen zij er al snel achter tijdens het theorie-examen dat zij niet alle verkeersborden kennen. In Nederland zijn een hoop verkeersborden, zoals het niet-parkeren bord te vinden. Deze dien je allemaal uit je hoofd te kunnen op je theorie-examen. De verkeersborden zijn onder te verdelen in: gevaarborden, voorrangsborden, verbodsborden, gebodsborden, parkeren- en stilstaan borden en aanwijzingsborden. Deze borden zorgen ervoor dat het veilig blijft in het verkeer. Vandaag gaan we het hebben over het niet-parkeren bord.

Verkeersborden in Nederland

In Nederland zijn verkeersborden gedefinieerd in het reglement verkeersregels en verkeerstekens van 1990. Het reglement deelt de verschillende verkeersborden op in verschillende series van A tot L. We gaan het vandaag hebben over het verboden te parkeren bord. Deze valt onder serie E ‘parkeren en stilstaan’. De verschillende series maken het voor de examenkandidaten een stukje moeilijker om het examen goed af te ronden.  

Serie E ‘parkeren en stilstaan’

De serie ‘parkeren borden’ bestaat uit verschillende verkeersborden die je moet kunnen voor je theorie-examen. Zo zijn er speciale verkeersborden voor gehandicapten, voor vergunninghouders, voor carpoolers en voor houders van elektrische auto’s. Daarnaast zijn er verkeersborden waar je niet mag parkeren of zelfs niet stil mag staan. Parkeerverbodsborden geven aan dat je in een bepaalde straat niet mag parkeren.

Parkeerverbod borden geven aan dat je ergens niet mag parkeren. In de meeste gevallen staat het verboden te parkeren bord aan een kant van de weg. Aan deze kant van de weg mag je in dit geval niet parkeren. Je mag bij dit verkeersbord wel mensen laten in- of uitstappen of goederen laden en lossen. Het bord verboden te parkeren geldt niet voor de verkeervakken in de betreffende straat.

Parkeren in strijd met verkeersbord niet parkeren

Zoals eerder gezegd mag je de auto niet parkeren aan de kant van het bord niet parkeren. Het verbod geldt alleen voor parkeren op de rijbaan en niet in de berm of een parkeervak. Mocht je de auto toch op de rijbaan parkeren in een straat met een parkeerverbodsbord, dan krijg je hier een boete voor. Deze boete bedraagt 109 euro (inclusief administratiekosten). Zorg ervoor dat je je bewust bent van de betekenis van het bord. Het levert je namelijk een boete op en dit wil je natuurlijk niet!

Bij een niet-parkeren bord, is het slechts verboden om te parkeren. Onder parkeren wordt verstaan: het neerzetten van de auto, langer dan nodig is om iemand te laten in- of uitstappen of om te laden en lossen. Staat het voertuig enkel stil om goederen te lossen, dan mag je gewoon stilstaan met jouw auto. Mocht een ambtenaar zien dat er geen activiteiten plaatsvonden voor 5 of 10 minuten, dan kan hij/zij alsnog een bekeuring opleggen wegens parkeren in een straat waar een verkeersbord verboden te parkeren staat. Zorg daarom dat je een beetje vaart maakt bij het laden en lossen van producten.

Naast het niet-parkeren bord, zijn er nog veel andere verkeersborden die je moet kennen. Lees daarom ook onze blog over: Het gevaarlijk kruispunt bord.

Registration

Forgotten Password?

Winkelwagen
Open chat
Hey, kan ik je ergens mee helpen?